Jaký byl polský pracovní trh v roce 2018?

Operator CNC

Pracovní trh se mění dynamicky. Demografické změny, nové právní úpravy, hospodářská a geopolitická situace země – to jsou pouze některé z faktorů, které mají přímý vliv na to, jak v roce 2018 vypadala situace na pracovním trhu. Byl to rok, ve kterém zaměstnavatelé museli řešit nejen hledání a zaměstnání vhodných zaměstnanců, ale také jejich udržení na delší dobu.

V roce 2018 zaměstnavatelé měli velké problémy s doplňováním pracovní síly o tuzemské zaměstnance. Z důvodu tohoto jevu lze u značné části Poláků pozorovat neochotu nastoupit do zaměstnání a chybějící vhodné odborné kvalifikace. Situace na polském pracovním trhu v roce 2018 byla z hlediska zaměstnavatele těžká. Teoreticky by počet uchazečů byl dostačující, aby zaměstnavatelé mohli provádět výběr, avšak v praxi byl tento počet malý. Příčinou tohoto jevu je rostoucí, mnohem víc než v zemích našeho regionu, procento osob, které nechtějí nastoupit do zaměstnání. Zde jsou jedním z příkladů ženy, které z důvodu péče o děti neplánují nastoupit profesní kariéru nebo v ní pokračovat. Na trhu jsou také dlouhodobě nezaměstnané osoby, které z různých důvodů nemají potřebné profesní dovednosti nebo zkrátka nemají vůbec zájem o žádnou práci. Pokud na tuto situaci promítneme demografické trendy – čili stárnutí populace a nízkou porodnost – bylo získání tuzemských zaměstnanců v roce 2018 poměrně těžké a v některých případech dokonce nemožné.

I přes tyto změny na pracovním trhu vzrostla poptávka po zaměstnávání pracovní síly z Východu. Bohužel rok 2018 byl také z tohoto hlediska problematický, protože počet ukrajinských občanů přijíždějících do Polska začal klesat. I když Polsko představuje jeden z nejoblíbenějších směrů pracovní migrace z postsovětských republik, pak v poslední době se čím dál více cizinců začalo zajímat o evropské země, jako jsou Česká a Slovenská republika nebo Maďarsko. Na tento pokles mají vliv také demografické faktory – protože existuje určitý, konečný počet osob na Ukrajině, které nechtějí emigrovat.

Mohou být v roce 2019 problémy s doplňováním personálních nedostatků v Polsku ještě větší?

Zanechte zprávu

+48 731 365 709
info@smartwork.pl
Po - Pá 8:00–18:00
Neděle – zavřeno
Rynek 1a
58-100 Świdnica, Polsko