Polský pracovní trh v roce 2019 – prognózy

Operator CNC

Na utváření polského pracovního trhu v dalších letech má vliv mnoho různých faktorů, které dynamicky redefinují princip jeho fungování. V loňském roce zaměstnavatelé museli řešit jak hledání a zaměstnání vhodných zaměstnanců, tak i jejich udržení na delší dobu. Mohou být v roce 2019 problémy s doplňováním nedostatku personálu v Polsku ještě větší?

Otevření pracovních trhů v Západní Evropě pro pracovní sílu z Ukrajiny může být určitě velkým problémem pro polského zaměstnavatele. Již brzy se zemí výjimečně atraktivní pro migranty stane Německo, které zjednoduší politiku zaměstnávání pracovní síly z východu. Tento faktor může mít vliv na vnímání našeho pracovního trhu jako „dočasného“ místa.

Problematické pro zaměstnavatele může být také hledisko čekání na zaměstnance z Dálného východu– např. Nepálu nebo Indie. Pro standardní výrobní plány doba čekání na zaměstnance 6 až 8 měsíců je výjimečnou překážkou. Samozřejmě zprostředkovatelské agentury a outsourcingové firmy, které sázejí na vhodný nábor a mobilitu, jsou přizpůsobeny ověřování zdroje získávání takových zaměstnanců, často však narážejí na neschopnost státní správy – nejčastěji vojvodských úřadů a konzulátních pracovišť, které vyřizují žádosti mnohem déle, než to stanovují právní předpisy.

Další překážkou bude také absence ohlášených změn v zákoně o pracovním trhu, které se měly týkat prodloužení vykonávání práce bez povolení pro cizince z vybraných zemí na 12 měsíců během následujících 18 měsíců, a nikoli jako dosud – 6 měsíců během následujících 12 měsíců.

I přes existující riziko spojené s otevřením pracovních trhů jiných států pro zaměstnance z východu bude Polsko nadále představovat atraktivní místo pro pracovní migraci. Souvisí to s velmi nízkou kulturní a jazykovou bariérou a zeměpisnou blízkostí Polska, která cizincům umožňuje snadnější kontakt se svými blízkými. Důležitou úlohu také sehrávají pracovní agentury a outsourcingové firmy, které díky tomu, že pochopily dynamiku a směr procesů s příslušným předstihem, se připravily na nastávající změny a mohou zajistit zaměstnavatelům komplexní služby.

Zanechte zprávu

+48 731 365 709
info@smartwork.pl
Po - Pá 8:00–18:00
Neděle – zavřeno
Rynek 1a
58-100 Świdnica, Polsko